Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye

Rövid tájékoztató, leírás

A Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola fenntartója, vezetése, nevelőtestülete és alkalmazottai elkötelezettek abban, hogy az iskola kulcsszerepet töltsön be a köznevelés sikeres fejlesztésében, és átalakításában.

Minősített szolgáltatói bázis létrehozásával regionális hatókörben kívánunk a művészetoktatásban érintett szakemberek és iskolahasználók számára széleskörű szolgáltatást nyújtani és elősegíteni a hatékony és eredményes külső tudásmegosztást. Jól adaptálható, példaértékű pedagógiai módszerek és eszközök átadásával szeretnénk hozzájárulni a magyar művészetoktatás sikerességéhez, eredményességéhez.

Az Oktatási Hivatal Bázisintézményeként, minősített referenciaintézményként elkötelezettek vagyunk a belső és külső tudásmegosztás megvalósítása, a módszertani kultúra folyamatos fejlesztése, a tudatos, az igényekhez és elvárásokhoz igazított minőségi szolgáltató rendszer kialakítása, a folyamatos intézményi innováció mellett. Képesek vagyunk gyorsan és rugalmasan reagálni a köznevelési rendszer átalakulásának kihívásaira, szervezetünk megfelelő választ képes adni a változásokra. Pedagógusaink rendelkeznek a leendő bázisintézményi működéshez szükséges kompetenciákkal, az új szemléletű pedagógiai kultúrával, a mentor tanári, tanácsadói attitűddel, a kooperációs és IKT - kompetenciákkal.

Magasan képzett szakembereink elhivatottak és gyakorlottak a hálózati együttműködésben, amely többféle szakmai szervezeten keresztül valósul meg. Nevelőtestületünk tagjai motiváltak a tudásmegosztásban, mert megtapasztalták, hogy az egymásra hangoltság, a kölcsönös figyelem, az ismeretek megosztása új szemlélettel gazdagítja a közösséget, megteremti azt a hatást, amelynek eredményeként összeadódnak a különböző tudások és tapasztalatok és új, magasabb szintű minőséget hoznak létre.

Nevelőtestületünk tudásteremtő közösségként kíván működni, amelynek tagjait összekapcsolja a szakértelem és a közös szakterület iránti elkötelezettség.

Stratégiai célunk a nyílt kommunikáció és annak megteremtésével a bizalom kialakítása. Pedagógiai programunk alapelvei között szerepel a befogadó egyéni fejlődést támogató attitűd kialakítása és fenntartása. Az értékelési rendszerünkre a holisztikus szemléletet jellemző. A befogadó attitűd minden tanszakon megvalósul, hiszen a művészetpedagógia önmagában nyitott és befogadó személeten alapszik, minden létrejövő alkotást, produktumot értékként kezel, mindig önmagához mérten követi nyomon a fejlődést, pozitív és ösztönző értékelést alkalmaz, maga a tevékenység pedig élményt nyújt, és örömet szerez.

Egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező, és ezt szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni képes intézmény a Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola.

INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEINK

 • korszerű tanulásszervezési módszerek alkalmazása: projektek, drámapedagógia, élménypedagógia, múzeumpedagógia
 • az alapfokú művészeti iskolák minősítési rendszerének kidolgozása, szakreferensi feladatok ellátása
 • közreműködés országos hatókörű fejlesztésekben: tantervfejlesztés, mintaszabályzatok készítése, sza ktanácsadók képzése (OFI) útmutató a pedagógusok minősítési eljárásához (OH)
 • indikátorok értelmezése a táncművészeti ágon
 • tematikus tervezés bevezetése, általánossá tétele a mindennapi gyakorlatban
 • jó gyakorlatok átvétele
 • jó gyakorlatok megírása, átadása
 • tankönyvfejlesztés: Néptánc Oskola
 • a táncos tehetség kutatása a Magyar Táncművészeti Főiskola partnerintézményeiben
 • közreműködés az Ekvivalencia tanulmány elkészítésében
 • Nézőpontváltás a táncoktatásban szakmai anyag elkészítése, a munka koordinálása
 • országos hatókörű szakmai versenyek rendezése
 • arculati elemek kialakítása (névadó ünnepség, honlap, szokásrend)
 • elektronikus napló tesztelése, formálása és bevezetése
 • komplex tehetséggondozó programok kidolgozása
 • egyéni fejlesztési tervek kidolgozása
 • tehetségazonosítás, mérési rendszerek kialakítása
 • hátránykompenzációs, tanulási képességeket fejlesztő módszerek kidolgozása
 • pályázati tevékenységek: EU-s és Nemzeti Tehetség Program pályázatai
 • nemzetközi versenyek, nemzetközi megjelenés: előadás Brüsszelben
 • referenciaintézményi működés
 • tehetségpont működtetése, Európa Tehetségpont cím elnyerése

Kapcsolattartó és elérhetőségei

Kapcsolattartó: Demarcsek Györgyné
demarcsek [kukac] gmail [pont] com
30/9036480

Jógyakorlatok

A felajánlott jógyakorlataink elérhetőek referenciaintézményi aloldalunkon.

A bázisintézményi működés keretében felajánlott jó gyakorlatok:

 • TÉT- Roma Tehetséggondozó Műhely
 • ROMA-ART Személyiségfejlesztő Tehetséggondozó Műhely
 • Időlabirintus – társasjáték készítés
 • Gondold újra!- Projekt
 • Semmise Játék
 • TÜKÖR –KÉPEK
 • ART- ÓRA Projekt
 • Csillagszemű Tehetséggondozó Műhely
 • Az osztály réme
 • Civakod- Óra
 • Miből lesz a cserebogár?
 • József köpönyegében, avagy te is lehetsz József

Oklevél