Iskolánk

Intézmény
Fenntartó: Botoló Nonprofit Közhasznú KFT, Nyíregyháza, Serház u. 27.
Az intézmény székhelye: 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 30.
Az intézmény OM száma: 100921
Az intézmény adószáma: 18809347-1-15
Tiszavasvári tagintézmény
Tagintézmény vezető: Rozman Béla
A tagintézmény központja: 4440 Tiszavasvári, Ifjúság u. 4.
A tagintézmény telephelyei:
 • 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 97/A
 • 4440 Tiszavasvári, Kossuth u. 76.
 • 4440 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8.
 • 4464 Tiszaeszlár, Hunyadi u. 2-6.

Telephelyeink

 • 4231 Bököny, József A. u. 2., Óvoda köz 2-4.
 • 4245 Érpatak, Béke u. 27.
 • 4320 Nagykálló, Korányi F.u. 27., Szabadság tér 5-8.
 • 4232 Geszteréd, Petőfi u. 8.
 • 4911 Nábrád, Iskola köz 4.
 • 4235 Biri, Mező I. u. 1-3.
 • 4400 Nyíregyháza, Kálvin tér 13.
  • Színház u. 3.
  • Vécsey köz 27.
  • Vay Ádám körút 18.
  • Ungvár sétány 19.
  • Ungvár sétány 22.
  • Luther u. 7.

Az iskolánkban három művészeti ág: táncművészet, színművészet, képzőművészet oktatása zajlik. Tanszakaink: néptánc, moderntánc, festészet, színjáték. A tanulók a hagyományos módon értelmezett osztályokba szerveződnek, s ezek az osztályközösségek egyben művészeti alkotócsoportként is működnek.

Minőségcéljaink: A magyar néphagyomány továbbörökítésében névadónk nyomdokában kívánunk járni. Tisztelettel és alázattal merítünk nemzeti kultúránk tiszta forrásaiból, melyből táplálkozva végezzük alkotói, oktatói, nevelői tevékenységünket.

Művészetekkel foglalkozni, nap mint nap alkotó munkát végezni, a legbelsőbb énünkben, szellemiségünkben rejlő gondolatiságot különböző nyelvezeteken megfogalmazni óriási öröm számunkra. Szakmai és pedagógiai elhivatottságunk ezt a léleknemesítő erőt, ezt az örömöt átsugározni, közvetíteni, tanítványainkkal együtt felfedezni, és naponta megélni.

Tisztelettel és alázattal merítünk nemzeti kultúránk tiszta forrásaiból, melyből táplálkozva végezzük alkotói, nevelői-oktatói tevékenységünket.

Nevelésünk lényege az értékközvetítés, a művészetek különböző területeinek oktatása során pedig a lélekformálás, személyiségfejlesztés és tehetséggondozás.

Arisztotelész szerint a művészet élvezetet szerez, de erkölcsnemesítő hatása is van, katarzis révén megtisztítja szenvedélyeinket, ugyanakkor a lényeg feltáráshoz, a filozófiához is közel áll.

Azonosulva az arisztotelészi gondolatokkal, művészi eszköztárunkat, pedagógiai tevékenységünket a gyermeki lélek gazdagításának, nemesítésének szolgálatába állítjuk.

Tesszük ezt az emberekben, a gyermekekben való hitünk és szeretetünk, a jövőbe vetett bizodalmunk alapján.

Tisztelettel adózunk névadónk, Vásárhelyi László munkássága előtt.

Lelkesítő személyisége, élet-és táncöröme, igazi emberi megnyilvánulásai, szeretetteljes dorgálásai, a hagyományok, a tiszta forrás iránti alázata, tisztelete követendő példaként áll előttünk.

A néphagyományok megőrzésében és továbbéltetésében való elkötelezettségét, hitét kívánjuk tanítványainknak átadni, hogy tovább örökíthessük a Vásárhelyi László által megálmodott gondolatokat:

...tegyük ezüst, s arany foglalatba népi hagyományaink ránk maradt gyöngyszemeit, s úgy mutassuk meg honfitársainknak s a nagyvilágnak, mit alkotott ez a nép itt a Kárpát-medencében...

Vásárhelyi László

Amelyik intézményben van valódi jövőkép, ahol a jól kiválasztott jövőképet a szervezet minden tagja megértette és magáévá tett, ott az emberek általában kitűnően dolgoznak, tanulnak, és nem azért, mert erre utasítják őket, hanem azért, mert ők is ezt akarják.

A művészeti nevelés eredményeként a jövőképünkben egy olyan felnövő generáció jelenik meg, amely nyitott, toleráns, kreatív, érzékeny a szép iránt, emberi és örömteli teljes életet él, a művészetek iránt fogékony.

Bízunk abban, hogy tanítványaink közül egyre többen választják élethivatásuknak a művészeti pedagógiai-előadói tevékenységet, szereznek középfokú, vagy felsőfokú szakirányú diplomát.

Jövőképünkben hivatásos és amatőr együttesek műsorai, színházi előadások és kiállítások is szerepelnek, amelyre volt diákjainktól kapunk meghívást.

Törekszünk arra, hogy pedagógusaink, művészeink hosszú távon megtalálják számításaikat, és érzelmileg is kötődjenek iskolánkhoz. Szakmai pályájuk, karrierjük építésben az iskolavezetés érdekelt, a személyes sikerek elérésének támogatása mellett elkötelezett.

Jövőképünkben szerepel egy dinamikusan fejlődő intézmény, amely minőségi munkájával jelentős szerepet tölt be a régióban mind a nevelő-oktató munka, mind pedig a kultúraközvetítő szerepe által.

Az alapfokú művészetoktatási intézmények minősítő eljárása során törekszünk arra, hogy a kiváló minősítést érjünk el.

Jövőbeni elképzeléseink között frekventált helyet kap egy európai színvonalú, és felszereltségű szakmai ház és továbbképző központ működtetése, amely országos feladatok ellátására is alkalmas.

Szorosabbra kívánjuk fűzni a kapcsolatunkat a Magyar Táncművészeti Főiskolával.

Intézményünkben jelenleg is helyet és lehetőséget biztosít a hallgatók számára a hospitálási és tanítási gyakorlatok megvalósítására.

A jövőbeni iskolaképünkben, mint a Magyar Táncművészeti Főiskola gyakorló művészeti iskolája szerepel intézményünk.

Nyitott és befogadó, a változásokra reagálni tudó, megújulni képes, lendületes iskolát szeretnénk a jövőben is biztosítani minden érdekelt fél számára.

Pedagógiai Programunk tartalmi szabályozása a jövőképünk megvalósulását szolgálja.