Vásárhelyi Tehetségpont

Régiós Tehetségdiagnosztikai Központ

A tehetségpont alapítói

 • Botoló Nonprofit Közhasznú Kft.
 • Vásárhelyi László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
 • Magyar Táncművészeti Főiskola
 • Nyírség Táncegyesület
 • Művészeti Középiskola és Kollégium
 • Korányi Frigyes Gimnázium
 • Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás
 • Csontváry Kör
 • Tomcsikné Császári Viktória drámapedagógus
 • Olt Tamás, színművész
 • Homonna György, festőművész
 • Demarcsek György, néptáncpedagógus
 • Oláh Gabriella, pszichológus
 • Bodai Antalné, esélyegyenlőségi szakértő

Képzőink, mentoraink a szakiránynak megfelelő végzettséggel és szakképzettséggel rendelkeznek, jelenleg is alkotó-és előadóművészek, országosan ismert szakértők, állami és szakmai kitüntetésekkel rendelkező szakemberek. Alapító tagjaink: Tomcsikné Császári Viktória civil összefogás eredményeként hozta létre a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Drámapedagógiai és Színjátékos Műhelyt, amelynek drámapedagógusok a tagjai. A pedagógusokon keresztül sok tehetséges általános iskolás fiatalhoz juthat el a tehetséggondozás iskolán kívüli formája. Olt Tamás, a Móricz Zsigmond Színház színművésze, a középiskolás diákszínjátszás elkötelezett mestere képzőként, mentorként vesz részt a tehetségpont munkájában. Homonna György festőművész és Demarcsek György néptánc pedagógus, (alapfokú művészetoktatási szakértő, Örökös Aranysarkantyús Táncos, a Népművészet Ifjú Mestere) a tehetséges tanulók képzésével foglalkozó szakemberek. Oláh Gabriella pszichológus a tehetségazonosítás rendszerének kidolgozásában és gyakorlati alkalmazásban segíti a tehetségpont működését. Bodai Antalné az esélyegyenlőség biztosításában nyújt közvetlen segítséget.

Együttműködő partnerek

 • Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
 • A Magyar Művészetoktatásért Országos Szakmai Szervezet
 • Hagyományok Háza
 • Happy Art Alapítvány
 • Volt Állami Gondozottak Egyesülete
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Megyei Pedagógiai, Közművelődési és Képzési Intézete
 • 4 For Dance

Képviselő, kapcsolattartó személy

Demarcsek Györgyné
4400 Nyíregyháza, Serház u. 27.
demarcsek [kukac] freemail [pont] hu
06 30 9038480
06 42 506520

A Tehetségpont tervezett hatóköre és együttműködései

A tevékenység hatóköre: Észak-alföldi Régió Az együttműködés azonban szakmai szervezetekkel, intézményekkel országos szinten is lehetőséget teremt a tehetségsegítő rendezvények megszervezésére, a tehetségek közvetítésére. Alapításkor már széles körű együttműködés alakult ki a tehetséggondozásban érintett és érdekelt civil szerveződések, intézmények, kistérségi társulások és szakemberek között, amelynek a formája együttműködési megállapodás, támogató nyilatkozat. A civil önszerveződésben létrejött műhelyek példaként szolgálnak a fiatal, tehetséges tanulók előtt. Hasonló módon tervezzük önkéntes tanulói szerveződésű program megszervezését, melynek címe: Jövőnk a "TÉT" Tehetség – Érték - Társadalmi megújulás. A tanulók megnyerésével, önszerveződésének segítésével egyidejűleg a szülők, szponzorok, támogató magánszemélyek megkeresése is fontos feladatunk. A tehetség azonosítás mellett a tehetségek közvetítésére is gondot fordítunk, ezért az adatbázis létrehozása, hálózatépítés, kapcsolatépítés a tehetségpontokkal alapvető feladataink közé tartozik.

A Tehetségpont specifikus és konkrét programjai

Specifikus tehetségformák: A tánc-, szín- és képzőművészeti ág területén kívánjuk tevékenységünket kifejteni, amely a következő:

 • tehetségazonosítás, tehetséggondozás, képzés, mentorálás, közvetítés,
 • tehetségsegítő rendezvények szervezése,
 • a tehetséggondozás, kompetenciafejlesztés témakörében szervezett továbbképzések,
 • szakmai konferenciák, módszertani egyeztetések,
 • tanácsadás,
 • a tehetségek bemutatása.

A zeneművészeti ág esetén tehetségközvetítő feladatokat látunk el. Tevékenységünk során építünk az iskolai tehetséggondozás eredményeire, a regisztrált tehetséges tanulók továbbképzési lehetőségeinek biztosításával kívánjuk elősegíteni a tanulók fejlődését, továbbhaladását, pályaorientációját, amely iskolán kívüli formában valósul meg. Tevékenységünk másik hasonlóan fontos alapeleme a tehetségazonosítás a művészeti képzésben még nem részesülő tanulók körében. A diagnosztikai, szűrési rendszerek módszertanának és alapelveinek meghatározását követően tehetségazonosító rendezvények, diagnosztikai szűrések következnek az érintett településeken. Konkrét tevékenységek az alapítás évében:

 1. „Vásárhelyi Tehetségpont” nyitó ünnepség sajtótájékoztató és konferencia
  • a „Vásárhelyi Tehetségpont” bemutatása
  • a Jövőnk a „TÉT” Tehetség – Érték - Társadalmi megújulás önszerveződő program népszerűsítése
  • „Példaérték” című gálaműsor: tehetségük révén ismertté vált fiatatok műsora: 4 For Dance
 2. Tehetségek felkutatása, kiválasztása.
 3. Adatbázis létrehozása, működtetése.
 4. Honlap létrehozása, működtetése.
 5. Tehetségazonosító programok, rendezvények szervezése.
 6. Képzések szervezése művészeti áganként iskolán kívüli formában.
 7. Tehetségnapok szervezése művészeti áganként.
 8. Nemzetközi kapcsolatépítés a LEO EURÓPA FÓRUM keretén belül.
 9. Pedagógusok továbbképzése.
 10. Művészeti áganként 30 órás tehetséggondozó továbbképzések akkreditálása.
 11. Szakmai, módszertani füzetek elkészítése.
 12. Szakmai találkozó szervezése a tehetséggondozásban érintett pedagógusok számára.
 13. Értékelő, záró konferencia szervezése.

Eredményesség és hatékonyság

A tehetségek azonosítására, diagnosztizálására sajátos mérés rendszert dolgozunk ki, amely két szinten valósítja meg a szűrést. Az első szinten képességvizsgálat történik a művészeti ág szakirányának megfelelően, a második szinten pszichológus vizsgálja a tanuláshoz fűződő viszonyt, a megismerési képességeket, a kreativitást. A második szűrés után rögzítjük a bemeneti adatokat. A tanulók és szüleik számára képzési rendszereket ajánlunk fel vagy külső képzőhöz közvetítjük a tehetséges tanulókat. A képzések elvégzéséről tanúsítványt állítunk ki. Indikátorok: a képzést sikeresen befejező tanulók aránya, a tehetségnapokon bemutatkozók aránya, a továbbtanulók aránya, a művészeti csoportok munkájába bekapcsolódók aránya.

Munkastílus

Az iskolán kívüli képzési forma önmagában oldott légkört eredményez. A képzésvezetők, mentorok elkötelezettek az élményt nyújtó oktatás mellett. A tehetségpont működése a jó emberi és szakmai együttműködésen, a személyes kapcsolatok kialakításán alapszik. Alapvetően az önkéntességre építve hoz létre kapcsolatokat és új tevékenységi formákat a közös cél: a tehetségek felismerése és segítése céljából.

Anyagi fenntarthatóság, önfenntartás

A Botoló Nonprofit Közhasznú Kft jelenlegi infrastruktúrája megfelelően biztosítja a „Vásárhelyi Tehetségpont” működtetésnek feltételeit. Az együttműködésben résztvevő intézményekkel közösen pályázatfigyelő rendszert működtetünk és lehetőségek szerint pályázatokat nyújtunk be a programunk támogatására. nkéntes feladatvállalásokkal, egyéni felajánlásokkal igyekszünk a költségeket csökkenteni. A környezettudatos magatartást és a takarékosság elveinek betartását minden résztvevőtől megköveteljük. Feladatunk a szponzori, támogatói kör feltérképezése, kialakítása.

Arculati plakátok

Festészet (1)
Festészet (2)
Színjáték (1)
Színjáték (2)
Néptánc (1)
Néptánc (2)

Alapító tagok

 • Bodai Antalné szociálpedagógus, esélyegyenlőségi szakértő
 • Demarcsek Györgyné Tehetségpont vezető, néptáncpedagógus
 • Demarcsek György néptáncpedagógus
 • Homonna György festőművész
 • Oláh Gabriella pszichológus
 • Olt Tamás színművész
 • Tomcsikné Császári Viktória

Együttműködő partnerek

Nemzeti Tehetségsegítő Tanács Móricz Zsigmond Színház Magyar Táncművészeti Főiskola Nyírség Táncegyüttes Magyar Tehetséggondozó Társaság Magyar Géniusz Programiroda